Fastach Snap

39 kr

Fastach Snap är mycket smarta och användbara beteslås där betet vrids in i låset. Väldigt bra vid t.ex. jiggfiske där man vill byta bete ofta och snabbt, och det ibland kan vara svårt att få in ett vanligt beteslås i öglan på jigghuvudet.

  • Storlek 0 –  Antal per påse 10st  | Längd 10 mm
  • Storlek 1 –  Antal per påse 10st  | Längd 15 mm
  • Storlek 2 –  Antal per påse 10st  | Längd 18 mm
  • Storlek 3 –  Antal per påse 10st  | Längd 21 mm

Fastach Snap

Fastach Snap är mycket smarta och användbara beteslås där betet vrids in i låset. Väldigt bra vid t.ex. jiggfiske där man vill byta bete ofta och snabbt, och det ibland kan vara svårt att få in ett vanligt beteslås i öglan på jigghuvudet.

Fastach Snap storlekar

  • Storlek 0 –  Antal per påse 10st  | Längd 10 mm | Lätt fiske som t.ex. pimpel
  • Storlek 1 –  Antal per påse 10st  | Längd 15 mm | Jiggfiske abborre
  • Storlek 2 –  Antal per påse 10st  | Längd 18 mm | Jiggfiske abborre, gös
  • Storlek 3 –  Antal per påse 10st  | Längd 21 mm | Jiggfiske gös, gädda