Beten

Det finns massor av havsöringsdrag som är bra. Vanligast är klassiska skeddrag, epoxydrag och s.k genomlöpsdrag eller line thru-drag. Populära färger är t.ex. koppar, guld, röd-svart, rosa-vit, orange, blått och grönt. Man får prova sig fram och försöka ha lite variation. Både diskreta och mer skrikiga färger. Dragen bör ha dubbla fjäderringar då havsöringen tenderar att bryta sig loss från kroken annars. Ha alltid med ett bryne då vassa krokar är ett måste.

Flugor

Dräparmasken, Wolly bugger, Pattegrisen, Mickey Finn, räkimitationer.

Teknik vid spinnfiske

Variera gärna hastigheten, testa både snabbt och långsamt. Gör vevstopp då och då, det är då många hugg kommer.

Platser

Bränningar, strömsatta uddar, rev och sund är platser där havsöringen söker föda. Även vikar som vid kallt vatten är varmare än omgivande vatten. Fisken kan ofta stå inne på riktigt grunt vatten bland stenar och klippor.

Regler vid Havsöringsfiske

Sydkusten: Från söder om Kullens fyr till Torhamns udde är fiske efter lax och havsöring förbjudet 15 september–31 december. Premiär 1 januari alltså. Minimimåttet för havsöring är 50 centimeter

Västkusten: Premiär 1 april. Minimimått 45 centimeter. Tänk på att det finns fredningsområden där fiske är förbjudet.

Ostkusten: Inget generellt förbud efter havsöring, men ett antal fredningsområden bidrar till att låta havsöring och lax att lekvandra i fred. Minimimått 50 centimeter.