Fiskarten Lax

Laxen tillhör arten Laxfiskar (Salmonidae) och är en väldigt utbredd och populär sportfisk. Den lever i insjöar, havet, och i älvar och åar. Laxen vandrar från havet upp i älvar och åar för att försöka sig. Konstigt nog kan den hugga våra beten trots att den vid denna perioden inte äter så mycket.  Laxen kan bli väldigt stor och är en mycket duktig simmare, så det gäller att ha bra utrustning. Den ändrar färgskala beroende på vilken period det är. Den är blank tidigt på säsongen och hanen går in i en så kallad lekdräkt under sensommar/höst, då får den en gyllenbrun färg.

Laxen föds i åar och älvar men vandrar ut i havet för att äta upp sig. Den återvänder sedan hem till exakt samma plats som den föddes, för att under hösten leka och föröka sig.
Dessutom planteras det in lax i Vänern och Vättern för att kompensera för de vandringshinder vi människor har byggt. Det är en art som har funnits i våra hav och älvar sedan urminnes tider. Dock så är arten idag en hotat art. Överfiske i våra hav har lett till att populationerna av vild lax har minskat. De lägger  sin rom på hösten på grusbotten, som sedan kläcks under våren. Laxen kan bli väldigt stor. En av våra största fiskar.

Snabba fakta Lax

  • Latinskt namn: Salmo Salar
  • Svenskt namn: Lax
  • Organism: Fiskar
  • Familj: Laxfiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten, Bräckvatten, Saltvatten
  • Rekord insjölax: 20,4 kilo
  • Rekord Havslax 28,4
  • Mycket populär bland sportfiskare
fiska lax

Var ska man fiska lax?

Lax (Salmo salar) finns i Östersjön, på Västkusten samt i vissa vattendrag som älvar, åar och sjöar. Det mesta sportfisket bedrivs genom laxtrolling i Östersjön, Vänern och Vättern, samt spinnfiske i Vättern och de halländska åarna. Samt vissa norrlandsälvar.

Hur fiskar man lax?

Laxfiske i strömmande vatten

Vid spinnfiske med kastspö är de vanligaste betena skeddrag, kustwobblers, spinnare, wobblers och olika typer av flugor. Flugorna kastar man med hjälp av en kastdobb/bombarda. En annan variant är att ha ett sänke längst ner som lägger sig på botten med tubfluga fladdrande en bit över. Flugfiske sker också med flugspö. Exempel på fiskevatten är Lagan, Nissan, Viskan, Ätran och Älvkarleby.

Trollingfiske efter lax

Laxtrolling bedrivs oftast med 8-10 spön samtidigt. Kort sammanfattat så har man betena både ytligt och djupt. För att komma ner på djupet krävs djuprigg. Vanliga beten är trollingskedar som ABU Toby Salmo, ABU Toby Magnum, Ismo Magnum och Ismo Quack, eller wobblers. Vänern. Vättern och Östersjön är de absolut vanligaste platserna för laxtrolling.

Lax från land i Vättern

Laxfisket från land är världsunikt och är oerhört populärt. Det är enkelt, billigt och lättilgängligt! Under perioden september till april finns goda chanser att fånga en lax från land vid t,ex Granvik, Ödeshög, Hästholmen eller Borghamn. Man använder vanligtvis ett kastspö, helst minst 9 fot långt, med en passande rulle, haspel eller multi. Både superlina och klassisk nylonlina förekommer. Betena som funkar är bombarda med tubfluga eller liten wobbler bakom, kustwobblers som t.ex. Gladsax, vissa spinnare samt diverse skeddrag. Det mesta som imiterar en spigg eller annan mindra betesfiske.

Vilket drag är bäst för lax?

Det beror helt på vilken metod du ska bedriva och var.
Det draget som kanske är mest allround av alla är tubflugan. Den kan du både kasta, trolla, och fiska med flugspö.

Spön för laxfiske från land

Våra tips för laxfiske från land. Det krävs ett lite längre spö för detta fisket. Dels för att få långa kast, men också för att kunna kontrollera starka fiskar.

Beten för laxfiske från land

Långkastande beten som laxen gärna hugger på. Här är några av våra favoriter.

Spön och rullar för laxtrolling

När man trollar lax krävs en speciell typ av utrustning. Ett spö och en rulle gjorda för just trolling. Rullarna har ofta räkneverk som visar hur mycket lina du har ute.

Beten för laxtrolling

Speciella beten för laxtrolling.