Kräftfiske Vättern 2022

Kräftfiske Vättern är något som engagerar många. Här sammanfattar vi gällande kräftfiskeregler för Vättern och ger tips om tekniker och vilken utrustning som krävs, och kan vara bra att ha. Från och med 2020 har kräftfiskereglerna ändrats i och med Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter. Nu får allmänheten fiska under tre helger och maximalt 60 kräftor får fångas och behållas per fiskare varje dygn. 

Utöver fiske på allmänt vatten så finns även kräftfiske på Jönköpings Kommuns vatten. Läs mer om det på denna sida: Kräftfiske Vättern Jönköpings Kommun

kräftfiske vättern 2021

Fiskeperiod kräftfiske Vättern

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under 2022 blir det dessa datum och tider som är tillåtna att fiska utan tillstånd på allmänt vatten:

  • 26 augusti kl. 17:00 – 28 augusti kl. 17:00
  • 2 september kl. 17:00 – 4 september kl. 17:00
  • 9 september kl. 17:00 – 11 september kl. 17:00

Minimimått och begränsningar

10 cm mätt från pannspets till stjärtspets.  Kräftor mindre än detta mått ska omedelbart tillbaka i sjön. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare. På enskilt vatten gäller inte denna fångstbegränsning. Kräftfiske får inte bedrivas på allmänt och enskilt vatten under en och samma fisketur. Syftet är att fångstbegränsningen om 60 kräftor per fiskare och dygn på allmänt vatten ska kunna kontrolleras.

Platser

Allmänt vatten
Kräftfiske får endast bedrivas på allmänt vatten som helt enkelt är allt vatten som inte är enskilt.

Enskilt vatten är allt vatten inom 300 meter från fastlandet eller ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tremeters djupkurvan går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

För vikar och sund gäller dessutom kilometerregeln, vilket innebär att vatten i vikar och sund blir enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger 1 km räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.

Enskilt vatten
På enskilt vatten bestämmer fiskerättsinnehavaren hur kräftfisket skall bedrivas. Det finns här ingen begränsning i tid eller antal burar. Minimimåttet om 10 cm gäller dock även här och så även krav på flyktöppningar.

Kräftburar för Vättern

Max 6 burar per person. Varje bur ska ha minst 2 runda flyktöppningar om minst 28mm diameter, och dessa ska sitta i nedre kanten av burens sida där de inte kan blockeras

Slut i lager
2699 kr
Slut i lager
1199 kr

Kräftfiskepaket

Trappy XL Vätternpaket

1999 kr

Tillbehör för kräftfiske i Vättern

Kräftburens placering ska märkas ut med kula/garnblåsa med minst 15cm diameter, eller en minst 20cm lång cylinder med minsta diameter 6cm. Färgen skall vara röd, orange, gul eller vit. På den ska bokstaven F stå, vilket står för Fritidsfiskare. Utöver F ska även stå namn och adress eller namn och telefonnummer. Vanligast är att man har alla kräftburar på en lång lina, och endast ett flöte. Tag t.ex. en 100m lina och knyt dit en hake/karbinhake cirka var tionde meter. Det finns mycket kräftor i Vättern så använd flera betesboxar.

1599 kr
89 kr

Keepnets & Sumpar

Ståltrådssump 45x60cm

159 kr
-90%

Övriga tillbehör kräftfiske

Carapax kräftmått Insjökräfta

kr

Övriga tillbehör kräftfiske

10-pack Rullflöte för kräftfiske

299 kr

Övriga tillbehör kräftfiske

Rullflöte för kräftfiske

39 kr

Övriga tillbehör kräftfiske

Gavel Till Trappy XL

79 kr
Slut i lager

Betesboxar Kräftfiske

Betesbox Goldfish 10-Pack

119 kr

Betesboxar Kräftfiske

Betesbox Goldfish

15 kr

Betesboxar Kräftfiske

Betesbox Stor Cylinder

39 kr
Rea!

Betesboxar Kräftfiske

Betesbox Kräftfiske Carapax 10-pack

99 kr

Betesboxar Kräftfiske

Trappy Betesbox 100-pack

949 kr

Betesboxar Kräftfiske

Trappy Betesbox 30-pack

299 kr
Slut i lager

Betesboxar Kräftfiske

August Betesbox 10-Pack

159 kr
Slut i lager

Betesboxar Kräftfiske

August Betesbox

19 kr

Mer information om kräftfiske i Vättern

Sportfiska rätt på Vättern (pdf) är ett regelblad som innehåller de viktigaste reglerna för kräft- och sportfisket. Denna bör man alltid ha med sig i båten vid fiske! Mer information finns också på Vätternförbundets hemsida

Vårt kräftfiskesortiment